Airline Tycoon Hangar
Forum Polskie Forum Airline Tycoon Strona Główna
Regulamin (19 Lut 2005)
 
1. Rejestracja
 1. Podany przez ciebie adres e-mail musi by? prawdziwy, na niego dostaniesz list potwierdzaj?cy
 2. Nick pod którym si? rejestrujesz nie mo?e by? wulgarny czy obra?liwy
2. Profil
 1. Twoja sygnatura [podpis] nie mo?e by? d?u?sza ni? 5 linii, ca?kowite wymiary wszystkich obrazków w podpisie nie mog? przekracza? wymiarów 400x50
 2. W sygnaturze zabrania si? stosowania czcionki o rozmiarze wi?kszym ni? standardowy
 3. Dane w twoim profilu powinny by? prawdziwe - nie podawaj fa?szywej strony www, tlenu czy gg - to tylko wprowadza w b??d u?ytkowników
3. Posty i tematy
 1. Zanim za?o?ysz nowy temat, poszukaj czy problem nie by? ju? poruszany. Do tego celu na forum jest funkcja "szukaj"
 2. Je?eli zak?adasz nowy temat, w nazwie pokrótce opisz swój problem, nie pisz "Pomocy, nie dzia?a" - takie teamty b?d? usuwane!
 3. Zabronione jest pisanie gdziekolwiek i czegokolwiek CAPSLOCKIEM, chyba ?e jest to tylko w celu podkre?lenia pojedynczego wyrazu.
 4. Zabrania si? publikowania linków do stron o tematyce Warezowej, Pornograficznej itd.
 5. Zabrania si? spamowania (spam = reklama strony/produktu/czatu itp.). Za spam automatycznie dostaje si? bana!
 6. Nie formatuj niepotrzebnie czcionki, tzn. nie pisz powi?kszon?, pogrubion?, podkre?lon?, pochylon? czy kolorowan? czcionk?
4. Wspó?istnienie stron o Airline Tycoon
 1. Jedyne polskie strony o Airline Tycoon do których mo?na podawa? linki na forum to Airline Tycoon Hangar i Polskie Centrum Airline Tycoon
 2. Je?eli podajesz linka do jednej z ww. stron, a druga równie? posiada materia?y do których linkujesz - musisz poda? linka do drugiej z nich!
 3. Dozwolone jest reklamowanie nowopowsta?ych stron o Airline Tycoon na forum.
5. Bany i ostrze?enia
 1. Niestosowanie si? do regulaminu spowodowa? mo?e otrzymanie ostrze?enia (3 ostrze?enia = ban, czyli brak dost?pu do forum)
 2. Za naprawd? powa?ne uchybienie mo?na natychmiastowo otrzyma? bana!
 3. Je?eli zbanowany u?ytkownik zarejestruje si? ponownie - ponownie otrzyma bana!

 

Powered by phpBB (c) 2001, 2002 phpBB Group. Theme loosely based on FI Theme.
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa), Obecny czas to Poniedziałek 27 Maj 2024 20:38